Galeria

ORA Bydgoszcz na Festiwalu Camerimage [17.11.2016]

XII Forum Prawnicze „X Muza a Temida” odbyło się 17 listopada br. w Bydgoszczy. Wydarzenie towarzyszyło 24. Międzynarodowemu Festiwalowi Filmowemu CAMERIMAGE. Forum zakończył specjalny pokaz filmu „Kobiety Adwokatury”. Po raz pierwszy partnerem merytorycznym Forum była Okręgowa Rada Adwokacka w Bydgoszczy. Forum Prawnicze pn. „X Muza a Temida” stanowi odpowiedź na postulaty zgłaszane przez środowisko filmowe, aby ochroną praw autorskich objąć także stronę wizualną filmu. W trakcie tegorocznego Forum poruszone zostały zagadnienia takie jak: bezpieczne poruszanie się w cyfrowym świecie, swoboda rejestracji w przestrzeni publicznej w Europie, praktyczne aspekty użycia cudzych utworów w filmach czy problematyka zabezpieczenia wartości intelektualnych zawartych w utworach. Forum poprowadzili przedstawiciele Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy, adw. Justyna Mazur, dziekan ORA Bydgoszcz oraz adw. Ewa Czerska. Prelegentami byli prawnicy, specjaliści w dziedzinie prawa własności intelektualnej od lat współpracujący z Festiwalem Camerimage, na czele z radcą prawnym Lucyna Sas-Swadźbą, pomysłodawczynią seminarium. Jako pierwszy wystąpił radca prawny Michał Trowski (Gdańsk) z referatem: „Utwory audiowizualne w internecie. Film w erze YouTube”. Następnie adwokat Maciej Adamczyk (Gdańsk) przedstawił temat „Europejskie spory dotyczące wolności panoramy”, a adwokat Łukasz Niedziela (Gdynia) „Cudze utwory we własnym filmie – granice dozwolonego użytku po zmianach w prawie autorskim. W trakcie ostatniego wystąpienia radca prawny Lucyna Sas-Swadźba (Kraków) postawiła problem: „Korzystanie w filmie z cudzego dorobku czyli czego nie chroni prawo autorskie?”. Wśród publiczności zgromadzonej na sali byli m.in. Agnieszka Swoińska, dyrektor Biura Zarządu Fundacji Tumultu, organizatora Festiwalu Camerimage, prawnicy, twórcy filmowi, uczniowie klasy edytorsko-dziennikarskiej VII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy oraz studenci uczelni artystycznych, którzy aktywnie włączali się w dyskusję. XII Forum Prawnicze zakończył specjalny pokaz filmu pt. „Kobiety Adwokatury”, który poprzedziło wprowadzenie reżysera Remigiusza Zawadzkiego. Dokument mierzy się ze stereotypami na temat pracy adwokatów w realiach polskiego prawa. W filmie wystąpiło 12 kobiet adwokatek z całej Polski, które opowiedziały m.in. o swojej drodze zawodowej, jak rozumieją swoje posłannictwo, z jakimi zmagają się rozterkami, dlaczego wybrały ten wymagający zawód. Najstarsza praktykuje w zawodzie ponad 60 lat, najmłodsza dopiero do zawodu wstępuje. Pomysł filmu wyszedł od adwokat Justyny Mazur, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy, a rozwinął go i wyreżyserował bydgoski filmowiec, absolwent Wajda Film School, Remigiusz Zawadzki. Dokument został sfinansowany przez Naczelną Radę Adwokacką. Projekcja „Kobiet Adwokatury” na Festiwalu Camerimage jest czwartym publicznym pokazem. Do tej pory publiczność miała okazję zobaczyć dokument podczas premiery w Kinie Orzeł MCK w Bydgoszczy, w trakcie Przeglądu Kina Prawniczego w Warszawie oraz Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tofifest w Toruniu. W każdym z wymienionych miejsc film spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem. Autorzy zdjęć: Przemysław Obarski i Dariusz Gackowskiwstecz

Wydarzenia
ORA Izba Adwokacka w Bydgoszczy ©2024