Rzecznik Dyscyplinarny

Rzecznik Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Bydgoszczy – adw. Justyna Komowska

Zastępcy Rzecznika Dycyplinarnego Izby Adwokackiej w Bydgoszczy:

- adw. Katarzyna Zemska,

- adw. Jakub Pawlak

- adw. Marcin Wybrański
Wydarzenia
ORA Izba Adwokacka w Bydgoszczy ©2024