Sąd Dyscyplinarny

Prezes Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Bydgoszczy - adw. Magdalena Kowal - Mindak


Sędziowie Sądu Dyscyplinarnego:

- adw. Joanna Cabała-Labocha, 

- adw. Dorota Drewienkowska, 
- adw. Witold Drewienkowski, 
- adw. Franciszek Gąsiorek, 
- adw. Łukasz Grochowski, 
- adw . Michał Hinc, 
- adw. Przemysław Juchacz, 
- adw. Jędrzej Krause, 
- adw. Jakub Montowski, 
- adw. Maja Nadarzewska, 
- adw. Sławomir Szymański, 
- adw. Zuzanna Tatkowska, 
- adw. Natalia Tucholska, 
- adw. Agata Woźniak. 
 
Zastępcy sędziów:

- adw. Tomasz Szamocki
- adw. Łukasz Śmigielski.Wydarzenia
ORA Izba Adwokacka w Bydgoszczy ©2024