Okręgowa Rada Adwokacka w BydgoszczyAdwokat Michał Bukowiński

Dziekan ORAAdwokat Ewa Czerska

Wicedziekan ORAAdwokat Paweł Szatkowski

Wicedziekan ORAAdwokat Agnieszka Pająk

Skarbnik ORAAdwokat Mariola Wach

Sekretarz ORAAdwokat Aleksander Domek

Członek ORAAdwokat Andrzej Biliński

Członek ORA


Adwokat Beata Lorkowska

Członek ORA
 Adwokat Sławomir Maciejewski

Członek ORAORA+BydgoszczWydarzenia
ORA Izba Adwokacka w Bydgoszczy ©2024