Aktualności

Strajk Kobiet. Nieodpłatna pomoc prawna. [30.10.2020]

30.10.2020


Adwokaci i aplikanci Bydgoskiej Izby Adwokackiej udzielają strajkującym pomocy prawnej pro bono.

 

 

Prosimy o kontakt z koordynatorami akcji: 

 

adw. Michałem Bukowińskim, tel. 608 553 337

lub

adw. Beatą Lorkowską, tel. 501 098 759

 

 

 

W sytuacji, gdy zatrzyma Cię policja:

  1. Powiedz, że Policja musi poinformować Cię o przyczynach zatrzymania i o przysługujących uprawnieniach oraz wysłuchać Cię (art. 46 § 1 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia). Pamiętaj zanim coś powiesz, najpierw proś o telefon do adwokata lub radcy prawnego, następnie zaczekaj aż prawniczka/prawnik przyjedzie do Ciebie;
  2. Masz prawo odmówić przyjęcia mandatu, gdyż masz prawo obrony przed Sądem (jeżeli przyjmiesz mandat, to obrona przed Sądem będzie w zasadzie niemożliwa);
  3. Powiedz, że Policja musi sporządzić protokół zatrzymania. Musisz otrzymać jego kopię (art. 46 § 2 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia);
  4. Żądaj, by o Twoim zatrzymaniu powiadomiono osobę Ci najbliższą (rodzina, przyjaciel, narzeczona, narzeczony – art. 46 § 3 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia),
  5. Żądaj rozmowy telefonicznej z adwokatem lub radcą prawnym (art. 46 § 4 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia). 
  6. Pamiętaj, że czas zatrzymania liczy się od chwili ujęcia i nie może przekroczyć 24 godzin, chyba że zachodzą podstawy do zastosowania wobec zatrzymanego postępowania przyspieszonego, wtedy ten czas wynosi 48 godzin (art. 46 § 5 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia);
  7. Pamiętaj, że zatrzymanemu przysługuje zażalenie na zatrzymanie do sądu, które należy złożyć w terminie 7 dni;
  8. Pamiętaj, że w razie uznania zatrzymania za niewątpliwie niesłuszne przysługuje Ci odszkodowanie.
wstecz

ORA Izba Adwokacka w Bydgoszczy ©2016